Python’da birden fazla string yazdırma

Python
Python 'da birden fazla satır yazdırma Python örneklerine devam edelim. Python 'da 3 tırnak ile birden fazla string (multiple strings) yazdırabiliriz. aciklama = """Python Nedir ? Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır.""" print(aciklama) PyCharm 'da çalıştırıyoruz.
Read More

Python Program Convert Kilometers to Miles

Python
Python ile Convert Kilometers to Miles Programı (Milden Km 'ye çevirme programı) Kullanıcıdan alınan mil değerini ondalık sayıya dönüştürdükten sonra kilometreye çevirerek basit programlama yapabiliriz. Kilometrenin mil 'e kat sayı oranı 1.609344 olduğunu biliyoruz. Hesaplamayı yaptıktan sonra ekrana yazdıralım. # Kullanıcıdan mil değerini alalım. mil = float(input("Mil Giriniz: ")) # Mil 'in km katsayısı. kat_sayı = 1.609344 # hesaplamayı yapalım. km = mil * kat_sayı print('{0} mil = {1} kilometre. '.format(mil,km)) Python kodumuzu PyCharm 'da çalıştırıyoruz. Diğer örnekler için Python kategorisine göz atabilirsiniz.
Read More

Python ile girilen 2 sayıyı toplama örneği

Python
Python 'da girilen iki sayıyı toplama işlemi Sayı1 ve Sayı2 olarak kullanıcıdan iki adet sayı alıyoruz. Sayıları toplayabilmemiz için girilen değerleri integer 'a çeviriyoruz. Daha sonra python örneğini print fonksiyonu ile ekrana yazdıralım. # Toplama İşlemi # mustafasolmaz.com sayi1 = int(input("Sayı 1:")) sayi2 = int(input("Sayı 2:")) # 2 sayıyı topluyoruz toplam = sayi1 + sayi2 # Toplamı ekrana yazdıralım print('Sayi1 {0} ile sayi2 {1} nin toplamı {2}'.format(sayi1, sayi2, toplam)) Python kodumuzu PyCharm 'da çalıştırıyoruz.
Read More

Jenkins kurulumu Centos 8 Redhat 8

Jenkins
Jenkins Nedir? Jenkins, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir otomasyon aracıdır. CI/CD yazılım uygulamasıdır. CI (Continuous İntegration), yazılım geliştirme süreci boyunca değişikliklerin uygulanmasını ifade eden "Devamlı Entegrasyon" anlamına gelir. CD (Continuous Deployment) ise; bir uygulama için sürekli bir güncelleme akışını ifade eden "Devamlı Teslim" anlamına gelir. Yazılım geliştirme işlemlerinde kolaylık sağlar. Kodu oluşturma, kodu test etme ve üretim ortamına alma konularını otomatikleştirerek kolaylık sağlayan bir otomasyon aracı olarak tanımlayabiliriz. Kurulum Java kurulumunu yapıyoruz. sudo dnf install java-1.8.0-openjdk-devel pkgconf-1.4.2-1.el8.x86_64 pkgconf-m4-1.4.2-1.el8.noarchpkgconf-pkg-config-1.4.2-1.el8.x86_64 ttmkfdir-3.0.9-54.el8.x86_64tzdata-java-2020d-1.el8.noarch xorg-x11-font-utils-1:7.5-40.el8.x86_64xorg-x11-fonts-Type1-7.5-19.el8.noarch Complete! Bir sonraki işlemde Wget komutu kullanacağız, sisteminizde yüklü değilse; "yum install wget" ile kurulumunu yapalım. yum install wget Jenkins için repository tanımını yapıyoruz. sudo vim /etc/yum.repos.d/jenkins.repo Jenkins.repo dosyasına aşağıdaki tanımları ekleyelim. [jenkins] name=Jenkins-stable baseurl=http://pkg.jenkins.io/redhat gpgcheck=0 Jenkins kurulumunu başlatıyoruz. sudo dnf install jenkins [SKIPPED] jenkins-2.265-1.1.noarch.rpm: Already downloadedRunning transaction checkTransaction…
Read More

Centos 8 üzerinde Ansible Tower Kurulumu

Ansible
Ansible Tower Kurulumu Ansible Tower konfigürasyon aracının Linux CentOS 8/Redhat 8 işletim sistemi üzerinde kurulumunu yapacağız. Ön gereksinimler Minimum 2 GB memory (Önerilen 4 GB Memory) Ansible core son versiyonu 64 bit İşletim Sistemi Kurulum İşletim sistemimizi ve Repository imizi güncelleyelim. sudo yum -y update sudo yum -y install epel-release EPEL Repository kurulumunu yapalım. sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm Ansible ve yardımcı paketleri kuruyoruz. Vim dosya düzenleme editörü, curl ile de bağlantı mızı kontrol edeceğiz. sudo yum -y install ansible vim curl Python paketini kuralım. sudo dnf -y install python3-pip Python ile yazılmış yazılım paketlerini kuran ve yöneten paketi güncelleyelim. sudo pip3 install --upgrade pip EPEL repository sini ekliyoruz. sudo dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm Paketi indirip çalıştıracağımız dizini oluşturalım. mkdir /tmp/ansibletower && cd /tmp/ansibletower Ansible Tower paketini yukarı oluşturduğumuz dizine indirelim.…
Read More

413 / Request Entity Too Large hatası Nginx Apache

Apache, Nginx
Olası Hata Client makinenizden HTTP protokolü üzerinden web sunucusunun kabul edebileceğinden daha büyük bir istek yaptığınızda bu hata ile karşılaşırsınız. Nginx web sunucunuzda çalışan örneğin herhangi bir uygulamanıza dosya yüklerken bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin büyük bir medya dosyası olabilir. Çözüm Nginx Server Hatanın çözümü için aşağıdaki Nginx'in konfigürasyon dosyasındaki limit değerini istek yaptığınız boyuta göre düzenleyebilirsiniz. Yine limiti düşürmek için dosyadaki aynı ayarı kullanıyoruz. Ben limiti 90 mb 'a yükseltiyorum. /etc/nginx/nginx.conf server { client_max_body_size 90M; ... } Maximum istek boyutunu artıyoruz. Apache Server Apache web sunucusunda aksiyon almak için "http.conf" dosyasında "LimitRequestBody" değerini düzenliyoruz. 90 MB karşılığını byte olarak yazıyorum. LimitRequestBody 94371840 LimitRequestBody değerini düzenleyelim. Sorununun çözüldüğünü gözlemleyeceksiniz.
Read More
EnglishRussianTurkish