Jenkins kurulumu Centos 8 Redhat 8

Jenkins Nedir?

Jenkins, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir otomasyon aracıdır. CI/CD yazılım uygulamasıdır.

CI (Continuous İntegration), yazılım geliştirme süreci boyunca değişikliklerin uygulanmasını ifade eden “Devamlı Entegrasyon” anlamına gelir. CD (Continuous Deployment) ise; bir uygulama için sürekli bir güncelleme akışını ifade eden “Devamlı Teslim” anlamına gelir.

Yazılım geliştirme işlemlerinde kolaylık sağlar. Kodu oluşturma, kodu test etme ve üretim ortamına alma konularını otomatikleştirerek kolaylık sağlayan bir otomasyon aracı olarak tanımlayabiliriz.

Kurulum

Java kurulumunu yapıyoruz.

sudo dnf install java-1.8.0-openjdk-devel

pkgconf-1.4.2-1.el8.x86_64 pkgconf-m4-1.4.2-1.el8.noarch
pkgconf-pkg-config-1.4.2-1.el8.x86_64 ttmkfdir-3.0.9-54.el8.x86_64
tzdata-java-2020d-1.el8.noarch xorg-x11-font-utils-1:7.5-40.el8.x86_64
xorg-x11-fonts-Type1-7.5-19.el8.noarch

Complete!

Bir sonraki işlemde Wget komutu kullanacağız, sisteminizde yüklü değilse; “yum install wget” ile kurulumunu yapalım.

yum install wget

Jenkins için repository tanımını yapıyoruz.

sudo vim /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

Jenkins.repo dosyasına aşağıdaki tanımları ekleyelim.

[jenkins]

name=Jenkins-stable

baseurl=http://pkg.jenkins.io/redhat

gpgcheck=0

Jenkins kurulumunu başlatıyoruz.

sudo dnf install jenkins

[SKIPPED] jenkins-2.265-1.1.noarch.rpm: Already downloaded
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Running scriptlet: jenkins-2.265-1.1.noarch 1/1
Installing : jenkins-2.265-1.1.noarch 1/1
Running scriptlet: jenkins-2.265-1.1.noarch 1/1
Verifying : jenkins-2.265-1.1.noarch 1/1

Installed:
jenkins-2.265-1.1.noarch

Complete!

Jenkins servislerini başlatıyoruz.

sudo systemctl start jenkins
sudo systemctl enable jenkins
sudo systemctl status jenkins

Servisi başlattıktan sonra status ile çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.

[root@ansibletower ansible-tower-setup-3.7.3-1]# sudo systemctl enable jenkins
jenkins.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable jenkins
[root@ansibletower ansible-tower-setup-3.7.3-1]# sudo systemctl status jenkins
● jenkins.service – LSB: Jenkins Automation Server
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/jenkins; generated)
Active: active (running) since Thu 2020-11-05 18:26:36 +03; 11s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Tasks: 28 (limit: 12508)
Memory: 238.6M
CGroup: /system.slice/jenkins.service
└─4398 /etc/alternatives/java -Dcom.sun.akuma.Daemon=daemonized -Djava.awt.headless=true -DJENKINS_HOME=/var/lib/jenkins -jar>

Nov 05 18:26:35 ansibletower systemd[1]: Starting LSB: Jenkins Automation Server…
Nov 05 18:26:35 ansibletower runuser[4382]: pam_unix(runuser:session): session opened for user jenkins by (uid=0)
Nov 05 18:26:36 ansibletower runuser[4382]: pam_unix(runuser:session): session closed for user jenkins
Nov 05 18:26:36 ansibletower jenkins[4375]: Starting Jenkins [ OK ]
Nov 05 18:26:36 ansibletower systemd[1]: Started LSB: Jenkins Automation Server.

Kurulumumuzu başarılı bir şekilde tamamladığımızı görüyoruz.

Eğer aktifse Jenkins servisi için Firewall izinlerimizi tanımlıyoruz.

sudo firewall-cmd ––permanent ––zone=public ––add-port=8080/tcp

sudo firewall-cmd ––reload

Jenkins Server arayüzüne bağlanalım.

https://192.168.56.113:8080/ adresini browser dan çağıralım. Sunucu ip adresini ya da sunucu üzerinden çağıracaksanız localhost yazabilirsiniz.

Administrator password ‘ü aşağıdaki komutla alarak giriş yapabilirsiniz.

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Install suggested plugins ‘i seçerek devam edelim.

Tamamlandıktan sonra ilk admin kullanıcı hesabını aşağıdaki gibi oluşturuyoruz.

Bilgilerimizi girdikten sonra Save and Continue ile devam ediyoruz.

Save and Finish diyerek gelen ekrandan Start using Jenkins ‘ e tıklayarak Jenkins ‘i başlatıyoruz.

Jenkins kurulumu tamamlanmıştır. Job oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

EnglishTurkish
%d blogcu bunu beğendi: