Python ile takvim yazdırma,calendar modülü

Python
Python 'da Calendar modülünü kullanarak ekrana istenilen yıl ve aya ait takvimi yazdırabiliriz. Yıl ve ayı kullanıcıdan input ile alalım, tabii ki öncesinde Calendar modülünü import ediyoruz. import calendar yıl = int(input("Yıl giriniz: ")) ay = int(input("Ay Giriniz: ")) print(calendar.month(yıl, ay)) 2021 yılının 4.ayını ekrana yazdıralım. Pycharm da çalıştıralım ve çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır. Diğer örnekler için kategoriyi takip ediniz.
Read More

Python ile basit kullanıcı giriş ekranı (versiyon 2)

Python
Basit olarak Python ile aşağıdaki gibi kullanıcı giriş/login ekranı yazalım. Kullanıcı adı ve şifremizi belirliyoruz. Hem kullanıcı adını hem de şifreyi 2 kez yanlış girişten sonra kullanıcının giriş yapmasını engelleyebiliriz. print(""" KULLANICI GİRİŞ EKRANI V2 (www.mustafasolmaz.com) """) kullanici_adi = input ("Kullanıcı Adı:") if kullanici_adi == "mustafasolmaz": print ("kullanici adi dogru!.") else: print ("kullanici adi yanlis, tekrar deneyin.") kullanici_adi = input ("kullanici adi gir:") if kullanici_adi == "mustafasolmaz": print ("kullanici adi dogru!.") else: print ("kullanici adi yanlis, tekrar deneyin.") sifre = input ("Şifre:") if sifre == "123456": print ("Şifre doğru, giriş yapıldı.") else: print ("Şifre yanlış, tekrar deneyin. ") sifre = input ("Şifre:") if sifre == "123456": print ("Şifre doğru, giriş yapıldı.") else: print ("Şifre yanlış, tekrar deneyin.") Diğer python örnekleri için kategoriye gözatabilirsiniz.
Read More

Python’da birden fazla string yazdırma

Python
Python 'da birden fazla satır yazdırma Python örneklerine devam edelim. Python 'da 3 tırnak ile birden fazla string (multiple strings) yazdırabiliriz. aciklama = """Python Nedir ? Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır.""" print(aciklama) PyCharm 'da çalıştırıyoruz.
Read More

Python Program Convert Kilometers to Miles

Python
Python ile Convert Kilometers to Miles Programı (Milden Km 'ye çevirme programı) Kullanıcıdan alınan mil değerini ondalık sayıya dönüştürdükten sonra kilometreye çevirerek basit programlama yapabiliriz. Kilometrenin mil 'e kat sayı oranı 1.609344 olduğunu biliyoruz. Hesaplamayı yaptıktan sonra ekrana yazdıralım. # Kullanıcıdan mil değerini alalım. mil = float(input("Mil Giriniz: ")) # Mil 'in km katsayısı. kat_sayı = 1.609344 # hesaplamayı yapalım. km = mil * kat_sayı print('{0} mil = {1} kilometre. '.format(mil,km)) Python kodumuzu PyCharm 'da çalıştırıyoruz. Diğer örnekler için Python kategorisine göz atabilirsiniz.
Read More

Python ile girilen 2 sayıyı toplama örneği

Python
Python 'da girilen iki sayıyı toplama işlemi Sayı1 ve Sayı2 olarak kullanıcıdan iki adet sayı alıyoruz. Sayıları toplayabilmemiz için girilen değerleri integer 'a çeviriyoruz. Daha sonra python örneğini print fonksiyonu ile ekrana yazdıralım. # Toplama İşlemi # mustafasolmaz.com sayi1 = int(input("Sayı 1:")) sayi2 = int(input("Sayı 2:")) # 2 sayıyı topluyoruz toplam = sayi1 + sayi2 # Toplamı ekrana yazdıralım print('Sayi1 {0} ile sayi2 {1} nin toplamı {2}'.format(sayi1, sayi2, toplam)) Python kodumuzu PyCharm 'da çalıştırıyoruz.
Read More