413 / Request Entity Too Large hatası Nginx Apache

Apache, Nginx
Olası Hata Client makinenizden HTTP protokolü üzerinden web sunucusunun kabul edebileceğinden daha büyük bir istek yaptığınızda bu hata ile karşılaşırsınız. Nginx web sunucunuzda çalışan örneğin herhangi bir uygulamanıza dosya yüklerken bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin büyük bir medya dosyası olabilir. Çözüm Nginx Server Hatanın çözümü için aşağıdaki Nginx'in konfigürasyon dosyasındaki limit değerini istek yaptığınız boyuta göre düzenleyebilirsiniz. Yine limiti düşürmek için dosyadaki aynı ayarı kullanıyoruz. Ben limiti 90 mb 'a yükseltiyorum. /etc/nginx/nginx.conf server { client_max_body_size 90M; ... } Maximum istek boyutunu artıyoruz. Apache Server Apache web sunucusunda aksiyon almak için "http.conf" dosyasında "LimitRequestBody" değerini düzenliyoruz. 90 MB karşılığını byte olarak yazıyorum. LimitRequestBody 94371840 LimitRequestBody değerini düzenleyelim. Sorununun çözüldüğünü gözlemleyeceksiniz.
Read More

Nginx üzerinde Web Site Kurulumu, Centos 8, Redhat 8

Nginx
Ön Bilgi Nginx web sunucu üzerinde yeni bir site nasıl açılır hep birlikte bakalım. Kurulum adımları; web site dizinini oluşturma, oluşturduğumuz dizine ilgili kullanıcının yetkisini tanımlama, site 'de yayınlamak için örnek html dosya oluşturma, yeni web sitesi için nginx ayar dosyasını oluşturma, firewall da erişim verme ve nginx servisi yeniden başlatma gibi aşamalardan oluşmaktadır. Benim domain adım "www.mustafasolmaz.net". Siz de kurulum adımlarında web sunucuda yayınlayacağınız domain adını kullanabilirsiniz. Kurulum Yeni web sitesi için aşağıdaki dizin altında klasörü açıyoruz. sudo mkdir -p /var/www/mustafasolmaz.net/html Yukarıda açtığımız dizin için ilgili kullanıcımıza yetki veriyoruz. Benim yetki vereceğim kullanıcı adım "MUSTAFA". sudo chown -R $MUSTAFA:$MUSTAFA /var/www/mustafasolmaz.net/html Web sitesinin dizininde basitçe "vi" editör 'ü ile index.html adında bir dosya oluşturarak içine örnek olarak "Hoşgeldiniz, Nginx Web Server" yazıyoruz. vi /var/www/mustafasolmaz.net/html/index.html <html> <head> <title>Hoş Geldiniz</title> </head> <body>…
Read More

Nginx Web Sunucusu Ayar Dosya ve Dizinleri

Nginx
Ön Bilgi Nginx sunucusunu kurdunuz ancak ayarlama yapacaksınız. Örneğin yeni bir web servis oluşturacaksınız veya web sitesinin erişim log dosyalarına bakacaksanız ya da web sitesinin yayın yaptığı portu kontrol edeceksiniz. Nginx web sunucusunun önemli ayar dosyaları ve dizinleri aşağıdaki gibidir. İçerik Ayarlarının Bulunduğu Dizin /usr/share/nginx/html Nginx Server Ayarları Nginx 'in ana ayar dosyasının olduğu dizindir. /etc/nginx/nginx.conf Web sunucusunun tüm ayar dosyalarının bulunduğu dizindir. /etc/nginx/nginx drwxr-xr-x 2 root root 6 Oct 8 2019 conf.d drwxr-xr-x 2 root root 6 Oct 8 2019 default.d -rw-r--r-- 1 root root 1077 Oct 8 2019 fastcgi.conf -rw-r--r-- 1 root root 1077 Oct 8 2019 fastcgi.conf.default -rw-r--r-- 1 root root 1007 Oct 8 2019 fastcgi_params -rw-r--r-- 1 root root 1007 Oct 8 2019 fastcgi_params.default -rw-r--r-- 1 root root 2837 Oct 8 2019 koi-utf -rw-r--r-- 1 root…
Read More

Nginx Servisi Yönetim Komutları Centos 8, Redhat 8

Linux, Nginx
Nginx Komutları Nginx web servisi aşağıdaki komutlar ile yönetebilirsiniz. Servis açma,kapatma,yeniden başlatma işlemleri için aşağıdaki komutlar kullanılır. Nginx servisinin başlatılması sudo systemctl start nginx Nginx servisinin durdurulması sudo systemctl stop nginx Nginx servisinin yeniden başlatılması sudo systemctl restart nginx Nginx servisinde yapılan ayarın etkin olması için yeniden çağırma, reload işlemi sudo systemctl reload nginx Nginx servisinin açılması (açılışta default olarak açık olması için) sudo systemctl enable nginx Nginx servisinin kapatılması (açılışta default olarak kapalı olması için) sudo systemctl disable nginx
Read More

Nginx Web Server Kurulumu Centos 8, Redhat 8

Linux, Nginx
Nginx Kurulumu Centos 8 linux işletim sistemi üzerinde Nginx kurulumunu yapalım. Kurulum Nginx paketini kuruyoruz. sudo dnf install nginx Nginx servisini aktif ettikten sonra servisi başlatıyoruz. sudo systemctl enable nginx sudo systemctl start nginx İşletim sistemi Güvenlik Duvarı ayarları HTTP protokolünü tanımlıyoruz. sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http Eklendiğinden emin olmak için kontrol ediyoruz. sudo firewall-cmd --permanent --list-all Çıktığımız aşağıdaki gibidir. public target: default icmp-block-inversion: no interfaces: sources: services: cockpit dhcpv6-client http ssh ports: protocols: masquerade: no forward-ports: source-ports: icmp-blocks: rich rules: Yaptığımız ayarın etkinleşmesi için firewall servisini yeniden başlatıyoruz. sudo firewall-cmd --reload Kurulum sonrası kontrollerin yapılması Browser 'a sunucu adını veya sunucu ip adresini yazarak web sunucusuna erişimi kontrol edelim. Nginx web sunucusunun varsayılan sayfasının geldiğini görüyoruz, nginx web sunucusu aktiftir.
Read More

Centos 7 üzerinde Nginx Server Kurulumu

Nginx
Nginx Kurulumu Bir önceki makalede nginx web sunucusundan bahsetmiştik, şimdi de Centos 7 / Redhat 7 üzerinde kurulumunu görelim. Kurulum Öncelikle sistemimizi güncelleyelim. yum -y update EPEL deposunu kuralım ardından nginx kurulumunu başlatalım. yum install epel-release yum install nginx Kurulum tamamlandı, servislerimize start verelim, os açılışı sonrasında da otomatik start gelmesi için aşağıdaki komutları çalıştıralım ve son komutu çalıştırarak servisin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. systemctl start nginx systemctl enable nginx systemctl status nginx Eğer sunucunuzda firewall açıksa ilgili port erişimlerini verelim, değilse bu komutları çalıştırmanıza gerek yoktur. firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https firewall-cmd --reload Evet, kurulum tamamlanmıştır, şimdi browser'dan sunucumuzun adı veya ip sini yazarak nginx web sunucusunu çağırarak test edebiliriz. http://sunucuadi veya sunucuipadresi Nginx için diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.
Read More