RHEL 8 Root şifresi kurtarma / resetleme

Linux
Linux RHEL 8.3 sunucu işletim sisteminde root şifresini kurtarmak için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. Ayrıca root şifresi resetleme işlemi soru olarak Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifika sınavında da sorulmaktadır. Aşağıdaki adımları uygulayarak sunucu konsolu üzerinden unuttuğunuz sistemin root şifresini değiştirerek kurtarabilirsiniz. Adım 1 Sunucuyu yeniden başlatın, boot ekranı geldikten sonra "e" ye basın. Adım 2 Kernel boot parametrelerini düzenleyeceğiz. Gelen ekranda "...swap rhgb quiet" parametresini bulduktan sonra hemen yanına bir adet boşluk bırakarak aşağıdaki gibi "rd.break" yazalım. Ctrl-x 'e basarak switch_root moduna geçelim. Adım 3 /sysroot 'u tekrar yazılabilir olarak mount edin. Çalıştırdığınız komut başarılı ise hata almayacaksınız. Dosya sistemi /sysroot dizinine salt okunur olarak bağlanmıştır. Dosya sistemini yazılabilir olarak yeniden bağlamak, parolayı değiştirmenize imkan sağlayacağı için yazılabilir yapıyoruz. mount -o remount,rw /sysroot Adım 4 chroot komutu ile dosya…
Read More

Linux Mint 20 üzerinde Snap Kurulumu, Snap ile Paket Kurulumu

Linux
Snap, Linux işletim sistemleri için geliştirilmiş bir yazılım paketleme ve dağıtım sistemidir. Snap, Snappy veya Snapcraft olarak da adlandırılır. Linux Mint işletim sisteminde snap ile paket kurulumlarını yapabilmek için öncelikle snap kurulumunu yapıyoruz. Daha sonra örneğimizde snap kurulumu sonrası snap ile spotify paketi yüklemeyi öğreneceğiz. sudo apt update sudo apt install snapd mustafa@mustafa:/var/log$ sudo apt install snapdReading package lists… DoneBuilding dependency treeReading state information… DoneThe following NEW packages will be installed:snapd0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.Need to get 28,6 MB of archives.After this operation, 126 MB of additional disk space will be used.Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 snapd amd64 2.48.3+20.04 [28,6 MB]Fetched 28,6 MB in 5s (5.234 kB/s)Selecting previously unselected package snapd.(Reading database … 315258 files and directories currently installed.)Preparing to unpack …/snapd_2.48.3+20.04_amd64.deb …Unpacking snapd…
Read More

Nginx Servisi Yönetim Komutları Centos 8, Redhat 8

Linux, Nginx
Nginx Komutları Nginx web servisi aşağıdaki komutlar ile yönetebilirsiniz. Servis açma,kapatma,yeniden başlatma işlemleri için aşağıdaki komutlar kullanılır. Nginx servisinin başlatılması sudo systemctl start nginx Nginx servisinin durdurulması sudo systemctl stop nginx Nginx servisinin yeniden başlatılması sudo systemctl restart nginx Nginx servisinde yapılan ayarın etkin olması için yeniden çağırma, reload işlemi sudo systemctl reload nginx Nginx servisinin açılması (açılışta default olarak açık olması için) sudo systemctl enable nginx Nginx servisinin kapatılması (açılışta default olarak kapalı olması için) sudo systemctl disable nginx
Read More

Nginx Web Server Kurulumu Centos 8, Redhat 8

Linux, Nginx
Nginx Kurulumu Centos 8 linux işletim sistemi üzerinde Nginx kurulumunu yapalım. Kurulum Nginx paketini kuruyoruz. sudo dnf install nginx Nginx servisini aktif ettikten sonra servisi başlatıyoruz. sudo systemctl enable nginx sudo systemctl start nginx İşletim sistemi Güvenlik Duvarı ayarları HTTP protokolünü tanımlıyoruz. sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http Eklendiğinden emin olmak için kontrol ediyoruz. sudo firewall-cmd --permanent --list-all Çıktığımız aşağıdaki gibidir. public target: default icmp-block-inversion: no interfaces: sources: services: cockpit dhcpv6-client http ssh ports: protocols: masquerade: no forward-ports: source-ports: icmp-blocks: rich rules: Yaptığımız ayarın etkinleşmesi için firewall servisini yeniden başlatıyoruz. sudo firewall-cmd --reload Kurulum sonrası kontrollerin yapılması Browser 'a sunucu adını veya sunucu ip adresini yazarak web sunucusuna erişimi kontrol edelim. Nginx web sunucusunun varsayılan sayfasının geldiğini görüyoruz, nginx web sunucusu aktiftir.
Read More
Linux komut satırı otomatik tamamlama

Linux komut satırı otomatik tamamlama

Linux
Linux Auto Completion linux komut otomatik tamamlama Linux işletim sistemlerini yönetirken komut satırı kullanıldığı için sürekli aynı komutları yazmak bazen sıkıcı olabiliyor. Terminal ekranında komut bloğunu yazarken veya belirli bir dizini tam yazmadan klavyedeki "Tab" tuşuna basarak kolaylık olması açısından otomatik tamamlatabiliriz. Bu windows üzerinde gelen powershell 'de çalışırken yakından tanıdığımız güzel bir özelliktir. Genelde Centos veya Redhat işletim istemlerini minimal kurduğumuzda otomatik tamamlama özelliklerinin bulunduğu paketin seçimini yapmazsak bu özellik kurulu gelmeyecektir. Komut satırında tab tuşu ile otomatik tamamlama gelmesi için aşağıdaki paketleri yüklememiz yeterli olacaktır. Birlikte bakalım. Aşağıdaki komutu çalıştırdığımızda gerekli kurulumlar sonrası otomatik tamamlama özelliğiniz aktif olacaktır. Kurulum yum install bash-completion bash-completion-extras Diğer linux makalelerini buradan inceleyebilirsiniz.
Read More

En önemli linux komutları

Linux
Ön Bilgi Bilindiği üzere linux işletim sistemleri komut satırı üzerinden yönetilmektedir. Linux işletim sisteminde bilinmesi gereken sık kullandığımız en önemli komutları inceleyelim. Aşağıdaki ana komutların nasıl kullanılacağına "--help" parametresi ile bakabilirsiniz. Linux Komutları mkdir - Klasör oluşturmak için kullanılır. Örneğin; "mkdir mustafasolmaz"cd - Mevcut dizinden farklı bir klasöre veya dizine geçmek için kullanılır.ls - Bulunulan veya istenilen dizinde yer alan dosya ve klasörleri listelemek için kullanılır. Örneğin; "ls -lha"top - İşletim sisteminde çalışan process 'leri listelemek için kullanılır.df - Dosya sistemindeki disk alanı durumunu görmek için kullanılır.chmod - Dosya ve klasör lere ait yetkileri düzenlemek için kullanılır.chown - Dosya veya klasörün sahiplik bilgisini değiştirmek için kullanılır.free -h - Sistemdeki memory kullanımı hakkında bilgi verir.locate - İşletim sisteminde bir dizini/dosyayı aratmak için kullanılır.ps - İşletim sisteminde çalışan servisleri gösterir.grep - Komut…
Read More