Linux Centos üzerinde Docker kurulumu

Docker
Kurulum Docker kurulumu için paket güncelliğini kontrol edelim. Paket güncelleme kontrolünün yapılması sudo yum check-update Gerekli bağımlı paket kurulumlarının yapılması Kurulum için gerekli olacak paketleri yükleyelim. sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 Docker kurulumu için Repo tanımının yapılması Repository tanımına docker 'ın adresini ekleyelim. sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo Yum paket yöneticisi ile Docker kurulumu Yukarıdaki işlemleri başarılı bir şekilde yaptıysak kurulumu aşağıdaki komut ile başlatabiliriz. sudo yum install -y docker Docker servisinin başlatılması, durum kontrolü Docker kurulumu sonrası aşağıdaki komutlar ile servisi start edelim. Enable ile sunucu yeniden başlatıldığında otomatik olarak servisin start gelmesi sağlıyoruz. Status ile servisin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. sudo systemctl start docker sudo systemctl enable docker sudo systemctl status docker Docker kurulumunu tamamlıyoruz, versiyon kontrolümüzü de aşağıdaki komutu çalıştırarak yapabiliriz. Versiyon bilgisi aşağıdaki gibidir. docker…
Read More

Docker (Container) Nedir ?

Docker
Docker, Linux kernel'a eklenmiş Linux Containers (LXC) üzerine kurulmuş bir altyapı teknolojisidir. Linux Containers, Linux işletim sistemi içerisinde birbirlerinden izole edilerek çalışan konteynerlar sağlar. Docker'ı, konteyner adı verilen teknolojinin üzerinde yazılım paketlerini çalıştırabileceğimiz geleceğin teknolojisi olarak da tanımlayabiliriz. Docker, işletim sistemi seviyesinde sanallaştırma olanağı sağlayan altyapıdır. Uygulama ile işletim sistemi arasında konumlandırılmış diyebiliriz. Şu anda en popüler ve yaygın olarak kullanılan bir konteynerlaştırma platformudur. 20 Mart 2013 'te piyasaya sürülmüştür. Go programlama dili ile yazılmıştır. Docker, sanal makinelere kıyasla daha dinamiktir, optimize çalışır, cpu ve memory kullanımı boşa harcanmaz daha efektif kullanır. docker.com Yazılımcıların da en büyük sorunlarından biri olan kodlarını üretim ortamlarına taşınmasını kolaylaştırması için de büyük kolaylık sağlamaktadır. Yeni versiyon kodlarını yeni konteyner açarak yayına alabilmektedirler. Klasik sorunları olan, kendi makinemde sorunsuz çalışıyor ancak production ortamında sorun yaşıyorum…
Read More