Centos 8 üzerinde Ansible Tower Kurulumu

Ansible
Ansible Tower Kurulumu Ansible Tower konfigürasyon aracının Linux CentOS 8/Redhat 8 işletim sistemi üzerinde kurulumunu yapacağız. Ön gereksinimler Minimum 2 GB memory (Önerilen 4 GB Memory) Ansible core son versiyonu 64 bit İşletim Sistemi Kurulum İşletim sistemimizi ve Repository imizi güncelleyelim. sudo yum -y update sudo yum -y install epel-release EPEL Repository kurulumunu yapalım. sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm Ansible ve yardımcı paketleri kuruyoruz. Vim dosya düzenleme editörü, curl ile de bağlantı mızı kontrol edeceğiz. sudo yum -y install ansible vim curl Python paketini kuralım. sudo dnf -y install python3-pip Python ile yazılmış yazılım paketlerini kuran ve yöneten paketi güncelleyelim. sudo pip3 install --upgrade pip EPEL repository sini ekliyoruz. sudo dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm Paketi indirip çalıştıracağımız dizini oluşturalım. mkdir /tmp/ansibletower && cd /tmp/ansibletower Ansible Tower paketini yukarı oluşturduğumuz dizine indirelim.…
Read More

Ansible ile Windows üzerinde kullanıcı oluşturma

Ansible
Ansible ile Windows kullanıcı oluşturma otomasyonu Ansible otomasyon aracı ile Yaml örneklerimize devam ediyoruz. Ansible ile Windows sunucu veya client işletim sisteminde aşağıdaki yaml dosyasını kullanarak kullanıcı oluşturabilirsiniz. Belirlediğiniz kullanıcı adını ve şifresini aşağıdaki kod üzerinde değiştirerek kodu .yaml uzantılı bir dosya olarak kayıt edelim. --- - name: Kullanıcı Olustur hosts: win gather_facts: false tasks: - name: Add User win_user: name: mustafasolmaz password: "P@ssw0rd" state: present Kodu, "user_create_windows.yaml" isminde dosya olarak kayıt ettikten sonra Ansible Engine sunucusunda aşağıdaki komut ile çalıştırıyorum. ansible-playbook user_create_windows.yaml Yaml dosyasının başarılı olarak çalıştığını görüyoruz. Sorun yaşayanlar çalıştırırken komutun en sonuna verbose "-vvv" şeklinde parametre ekleyebilirler, nerede hata aldığını görmeleri için faydalı olacaktır. Bu parametre, çalıştırırken ekrana detaylı log dökecektir. Simdi windows sunucumu kontrol ediyorum, kullanıcıyı oluşturduğunu teyit ediyoruz. Diğer Ansible örnekleri için kategoriyi takip edebilirsiniz.
Read More

Ansible ile Windows Yönetimi (WinRM)

Ansible
Ansible üzerinde WinRM ile Windows İşletim Sistemi Yönetimi Ön Bilgi Ansible konfigürasyon ve otomasyon aracını ve kurulum adımlarını önceki makalelerimde anlatmıştım. SSH ile bağlanabileceğiniz tüm sistemleri yöneteceğiniz gibi yine ajan kurmadan WinRM üzerinden Windows işletim sistemi üzerindeki işlerinizi de Ansible aracı ile kolayca yönetebilirsiniz. Ansible ile yöneteceğiniz Windows sunucular için gerekli ayarlamaları yapmalısınız. Sorun yaşayanlar için hem ansible tarafı hem de windows tarafındaki adımlar üzerinden tekrar geçelim. Ansible ile Windows host bağlantınızı 2 yöntemle yapabilirsiniz. Birincisi, WinRM (Windows Remote Management) üzerinden yönetmek diğeri ise; Windows hostunuza SSH client kurarak yönetilmesidir. Ansible ile Windows bağlantısı için gerekli ayarların yapılması Ön Gereksinimler Windows hostunuz üzerinde PowerShell için 3.0 ve üzeri versiyon olması,Windows hostunuz üzerinde .NET 4.0 ve üzeri versiyon olması,Ansible 'ın desteklediği Windows işletim sistemleri;  Windows 7, 8.1, ve 10; aynı zamanda…
Read More

Ansible ile Dosya/Klasör Oluşturma Otomasyonu

Ansible
Dosya/Klasör Oluşturma Otomasyonu Bir önceki makalemizde ansible ile uzaktaki linux sunucumuza Apache Web Server kurulumunu yapmıştık. Ansible ile otomasyon için .yaml örneklerimize devam edelim. Uzak sunucuda belirlediğimiz bir isimde yeni bir dosya açabilen yaml dosyası hazırlayalım. Aşağıdaki kodumuzu incelediğimizde mustafasolmaz.txt adında /opt/mustafa/ altındaki dizine dosyamızı oluşturacaktır. - name: dosya oluşturma otomasyonu hosts: all become: true tasks: - name: create folder file: path=/etc/ansible/mustafasolmaz.txt state=touch Kodumuzu, ansible server sunucuda vim veya nano ile açtığımız yeni bir dosyaya yapıştırarak uzantısını .yaml olarak vererek kayıt ediyoruz. Daha sonra ansible-playbook create-folder.yaml komutu yazarak çalıştırıyoruz. Bu arada eğer ki daha detaylı çıktı almak istiyorsanız verbose olarak -vvv sonuna ekleyebilirsiniz, komut çıktısını daha detaylı görüyor olacaksınız ve hata verirse bunu da detaylı göreceksiniz. Yukarıda da görüldüğü üzere hedef client sunucumuzun /opt/mustafa dizininde mustafsolmaz.txt adında bir yeni dosya…
Read More

Ansible ile Apache Server Kurulumu

Ansible
Apache Server Kurulumu Bilindiği üzere Ansible ile ilgili dosyalar kurulum sonrasında /etc/ansible dizini altında geliyor. Yöneteceğimiz sunucuları bu dizin altındaki host dosyasında tanımlıyoruz. Buna ek olarak Ansible ile ilgili genel ayarların bulunduğu ansible.conf dosyası da mevcuttur. Ayarlarımızı buradan yaptığımızı tekrar hatırlatalım. Önceki makalelerimizde Ansible özellikleri ve Ansible 'ın linux sunucu üzerinde nasıl kurulacağına dair incelemelerimizi yapmıştık. Şimdi, Ansible ile nasıl otomasyon yapacağız bir örnek yapalım. Birlikte, client makinemiz olan Linux Centos sunucumuza uzaktan Apache Web Server (httpd) kurulumunu yapalım. Benim 2 adet sunucum var, işletim sistemi Centos 7.6. Bunlardan birisi Ansible 'ın kurulu olduğu yönetim sunucusu diğeri ise, otomasyon işlerini ve uzaktan içinde ansible komutlarının yer aldığı .yaml uzantılı dosyalarımı çalıştıracağım client işletim sistemidir. Aşağıda da göreceğiniz üzere; yapılacak işe göre, istersek ansible ile komut çalıştırıp ("ansible all -m ping")…
Read More

Ansible kurulumu ve yapılandırması Centos/Redhat 8

Ansible
Linux CentOS / Redhat 8 işletim sistemi üzerinde ansible otomasyon aracının kurulumunu yapalım. Kurulumunu yapacağım sunucularda internet erişimi mevcut; sizin sunucularınızın internet erişimi yoksa ansible 'ın offline (çevrimdışı) kurulum dokümanlarını takip ederek kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Ansible otomasyon/konfigürasyon aracı konusunda kendinizi geliştirmek ve profesyonel anlamda hakim olmak istiyorsanız Bilginç IT Academy ’nin çok yararlı bir eğitimini tavsiye ediyorum, bunun için Automation with Ansible Eğitimi 'ne katılabilirsiniz. Kurulum ve ayarlarımızı yapalım. Kurulum CentOS/Redhat 8 işletim sistemi üzerinde repository güncelleme komutlarını çalıştırıyoruz. sudo yum -y update sudo yum -y install epel-release Ansible paketini kuruyoruz. sudo yum -y install ansible Son olarak versiyonumuzu kontrol edelim. ansible --version Konfigürasyon /etc/ansible/ dizinini altındaki hosts dosyasını düzenliyoruz. Bu dosya da ansible ile yöneteceğimiz sunucular için kullanıcı adı,şifre, bağlantı yöntemi vb. gibi parametrik bilgilerimizi tanımlıyoruz. vim /etc/ansible/hosts Örnek olarak,…
Read More